Dąbrowa Górnicza - stare pocztówki, fotografie, mapy, dokumenty

Wyszukiwaniew naszej bazie

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

2941elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Statystyki grafikw serwisie

Fotografia : 2026

Pocztówka : 449

Dokument : 133

Reklama : 104

Mapa : 72

Artykuł : 59

Inne : 34

Rycina : 33

Judaica : 12

Dawne - nowe : 8

Druki ulotne : 4

Witaj na stronie o Dawnej Dąbrowie Górniczej

Zachęcam wszystkich do przesyłania historycznych zdjęć, reklam, artykułów i pozostałych archiwaliów. W kolejce na udostępnienie czekają jeszcze materiały udostępnione przez Muzeum Miejskia Sztygarka. W sumie ponad tysiąc zdjęć!
Ostatnio dodane

1 2 3 4 5 6 7 8 .. 148
 • Zakład Fochtmana - Wojska Polskiego 66

  Najbardziej wyróżniający się budynek to siedziba zakładu produkującego nagrobki i betonowe elementy. Wcześniejszy adres to Narutowicza 66, aktualnie Wojska Polskiego 66.

  Późniejsza lokalizacja zakładu była przy Wojska Polskiego 41 - firma nazywała się "Wiktorja" (córka p. Franciszka). Wysoki budynek po lewej stronie to tzw. budynek magistracki wybudowany dla urzędników Magistratu Miasta (stoi również do dzisiaj, już z równą linią dachu).

  Wiele nagrobków i figur na dąbrowskich cmentarzach zostało wykonanych przez Franciszka Fochtmana. Na wyróżnienie zasługuje na pewno figura Matki Boskiej przy dąbrowskiej bazylice.

  Podziękowania dla Muzeum Miejskiego "Sztygarka" za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • Z historii harcerstwa

  Fotografia ze spotkania poświęconego wydaniu książki "Z dziejów harcerstwa". Kwiaty dla p. Włodzimierza Starościaka wręcza dyr. MBP Krystyna Kazdroniowa (Kozdroniowa?). Pierwszy z lewej to z-ca prezydenta miasta Tadeusz Czuber i komendantka Hufca ZHP pdk Dorota Paciech (nazwisko w opisie zdjęcia mocno nieczytelne).

  Podziękowania dla Rodziny śp. Włodzimierza Starościaka, która udostępniła jego kolekcję oraz dla Mai Szwedzińskiej za koordynację przekazania archiwum.

   

  Więcej
 • Spotkanie harcerskie

  Fotografia ze spotkania poświęconego wydaniu książki "Z dziejów harcerstwa". Po prawej stronie Komendant Kręgu Starszoharcerskiego "Razem 70" hm. Ferdynand Hereń (Heroń?). Mężczyzna z brodą to z-ca prezydenta miasta Tadeusz Czuber.

  Podziękowania dla Rodziny śp. Włodzimierza Starościaka, która udostępniła jego kolekcję oraz dla Mai Szwedzińskiej za koordynację przekazania archiwum.

   

  Więcej
 • 1934 - Kradzież auta dąbrowskiego Magistratu

  Nota z czasopisma "Siedem groszy" nr 315, wydanego w czwartek, 15.11.1934:

  Podróż skradzionym samochodem do... narzeczonej
  Sensacyjna kradzież magistrackiego samochodu

  Sensację Dąbrowy stanowi niezwykła kradzież czteroosobowego samochodu, marki - "Ford", należącego do magistratu.  Kradzież, która wywołała w mieście niebywałe poruszenie, przedstawia się następująco:

  14 bm. rano, jak zwykle, szofer magistracki p. Borówka przyszedł do pracy w garażu, gdzie ze zdumieniem i strachem, zauważył otwarte drzwi garażu. Pamiętał przecież dobrze, że poprzedniego dnia wieczorom, garaż zamknął osobiście i klucz schował do kieszeni.

  Zaniepokojony w najwyższym stopniu, wszedł do środka, gdzie z przerażeniem zauważył brak samochodu, służącego do wyjazdów służbowych zarządu i urzędników. O spostrzeżeniu swem zawiadomił przeto niezwłoczne zarząd miasta i teraz dopiero przekonał się, że popełniono kradzież i to b. śmiałą.

  Podejrzenie odrazu padło na jego b. pomocnika Adama Siudę, niedawno zwolnionego z pracy. Zawiadomiona o kradzieży policja, z miejsca wzięła się energicznie do śledztwa i już w godzinę potem ustaliła, że Siuda, który od chwili zwolnienia pozostawał bez pracy, znikł nagłe w tajemniczy sposób.

  Nikomu nie mówił dokąd wyjeżdża i nikt też nie mógł udzielić bliższych informacyj. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że kradzieży samochodu dokonał Siuda, który znał zwyczaje w magistracie i prawdopodobnie posiadał zapasowy klucz od garażu.  W ostatniej chwili dowiadujemy się, te policja w Olkuszu zatrzymała szofera Siudę ze skradzionym samochodem miasta Dąbrowy.

  Jak się okazało - Siuda na skradzionym samochodzie jechał... do swej narzeczonej do Krakowa.

  Więcej
 • 1934 - Śmierć Stanisława Bajera

  Nota z czasopisma "Siedem groszy" nr 84, wydanego w poniedziałek, 26.03.1934:

  Nagły zgon w Dąbrowie
  W niedzielę rano w Dąbrowie zmarł nagle 58-letni Stanisław Bajer, Staszica 23. Lekarz stwierdził śmierć wskutek udaru serca.

   

   

   

  Więcej
 • 1934 - Zwolnienia w Hucie Bankowej

  Nota z czasopisma "Siedem groszy" nr 84, wydanego w poniedziałek, 26.03.1934:

  Na froncie pracy w Zagłębiu
  Wymówienie pracy urzędnikom huty "Bankowej" w Dąbrowie

  Przed trzema dniami, zarząd Huty Bankowej w Dąbrowie wymówił pracę wszystkim zatrudnionym pracownikom umysłowym w liczbie kilkudziesięciu. Każdy z pracowników otrzymał indywidualne wymówienie piśmienne, w którem Dyrekcja między innemi pisze: ...wskutek przedłużającego się w nieskończoność kryzysu gospodarczego, z przykrością zmuszeni jesteśmy wymówić panu pracę...".  Masowe wymówienia wywołały wśród pracowników ogromny i uzasadniony niepokój, bo chociaż jest pewnem, że masowość wymówień oznacza nowe, gorsze warunki płac  to jednak nie są wykluczone również redukcje personalne.

  Z Zawiercia donoszą iż w ubiegłym tygodniu, w tamtejszej fabryce szkła minął termin wymówień, wobec czego 20(204? - nieczytelny fragment) robotników straciło prace. Równocześnie wygaszony został jeden, duży piec. Pozostałe kilka oddziałów fabryki czynne będą tylko przez 2 dni w tygodniu. Zarząd fabryki przewiduje, że czas ograniczonej pracy trwać będzie około trzech miesięcy.

   

  Więcej
 • 1934 - Zniknięcie starca w Dąbrowie

  Dwie noty z czasopisma "Siedem groszy" nr 84, wydanego w poniedziałek, 26.03.1934:

  Tajemnicze zniknięcie starca w Dąbrowie
  Zbrodnia, czy nieszczęśliwy wypadek

  Dąbrowa poruszona jest tajemniczem zniknięciem 64-letniego Jana Jabłońskiego, zam. przy ul. Krasińskiego 84, który w ubiegły piątek wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił. Początkowo nikt nie przywiązywał wagi do przedłużającej się nieobecności Jabłońskiego, który wyszedł w pantoflach i swetrze, a więc bez zamiaru przedsięwzięcia podroży. Kiedy jednak zapadł wieczór, a starzec nie wrócił, wywołało to zaniepokojenie domowników, którzy rozpoczęli gorączkowe poszukiwania. Trwały one całą noc, jednak bez rezultatu. Po zaginionym bowiem nie pozostał nawet żaden ślad. Wobec tego w ub. sobotę rodzina zawiadomiła o tem policję, która rozpoczęła śledztwo, zawiadamiając wszystkie okoliczne posterunki.  Do niedzieli nie natrafiono na żaden ślad, to też istnieje uzasadnione przypuszczenie, że zaginiony w tak tajemniczych okolicznościach Jabłoński padł ofiarą wypadku lub może zbrodni.


  Maszynista pod kołami pociągu
  Straszny wypadek w Strzemieszycach

  W ub. sobotę dworzec w Strzemieszycach był widownią strasznego wypadku, jakiemu uległ pomocnik maszynisty Jan Cebo, zam w Olkuszu. Cebo wychyliwszy się z parowozu w czasie jazdy, wpadł pod koła maszyny, przyczem zdawało się, że poniósł śmierć.  Nieszczęśliwy jednak cudem prawie ocalał, odnosząc lekkie obrażenia ciała. Ocaliła go nadzwyczajna przytomność umysłu, upadając, bowiem ułożył się wzdłuż szyn, dzięki czemu uszedł śmierci. Z przestrachu dostał jednak ataku serca i dłuższy czas będzie musiał się leczyć

  Więcej
 • 1934 - Gołonóg - strajk w kopalni Baśka

  Nota z czasopisma "Siedem groszy" nr 307, wydanego w środę, 7.11.1934:

  180 ludzi  w podziemiach
  Strejk robotników kopalni "Baśka" w Dąbrowie

  W ub. wtorek przybył do Zagłebia  radca ministerjalny, inż. Paulus, celem przeprowadzenia lustracji szeregu małych kopalń.   Już w pierwszym dniu pobytu inż. Paulusa naskutek jego polecenia, zamknięto kop. "Baśka" w Dąbrowie, pod Gołonogiem, której urządzenia podobno nie odpowiadają przepisom o bezpieczeństwie. Wiadomość o zamknięciu kopalni wywołała silne wrażenie wśród robotników, którzy w obawie o utratę swego warsztatu pracy, postanowili zaprotestować przeciwko temu zarządzeniu i w tym celu ogłosili strejk.

  180 robotników zamknęło się w podziemiach i wysłało delegację do starosty. Jak nas informują z innej strony, chodzi tu o przydziały dla kopalni, które w niektórych wypadkach stanowią przedmiot handlu. Do sprawy tej, która stanowi tajemnicę przemysłu, powrócimy w najbliższych dniach.

  Więcej
 • 1934 - Trup na torach pod Ząbkowicami

  Nota z czasopisma "Siedem groszy" nr 307, wydanego w środę, 7.11.1934:

  Nagi trup na torze kolejowym pod Ząbkowicami
  6 bm. przy torze kolejowym, obok kol. "Piekło", pod Ząbkowicami znaleziono nagiego trupa młodego mężczyzny  z licznemi ranami na ciele. Przy trupie nie znaleziono żadnych dokumentów. Na miejsce przypuszczalnego morderstwa, wyjechał komisarz Kardasiewicz, który osobiście prowadzi śledztwo, celem wyjaśnienia tajemnicy.

  Więcej
 • 1934 - Zabójca z Gołonoga

  Fotografia z czasopisma "Siedem groszy" nr 307, wydanego w środę, 7.11.1934:

  Leon Juszczyk z Gołonoga, który zastrzelił swą kochankę, Rozalję Smółkową oraz usiłował zamachu na lekarza Ubezpieczalni w Dąbrowie Górniczej.

  Więcej
 • 2014 - Dawne kino ARS - bez elewacji

  Inwestycja przy ul. Kościuszki 18 (dawne kino ARS) nadal trwa - pod koniec października rozpoczął się demontaż blaszanej elewacji, która przez dziesięciolecia zasłaniała piękną, ceglaną kamienicę.

  Podziękowania dla Leszka Maszczyka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • 2014 - Odsłonięcie kamienicy przy ul....

  Inwestycja przy ul. Kościuszki 18 (dawne kino ARS) nadal trwa - pod koniec października rozpoczął się demontaż blaszanej elewacji, która przez dziesięciolecia zasłaniała piękną, ceglaną kamienicę. Wyraźnie widać, gdzie dawniej były okna.

  Podziękowania dla Leszka Maszczyka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • 2014 - Demontaż elewacji przy ul. Kościuszki 18

  Inwestycja przy ul. Kościuszki 18 (dawne kino ARS) nadal trwa - pod koniec października rozpoczął się demontaż blaszanej elewacji, która przez dziesięciolecia zasłaniała piękną, ceglaną kamienicę.

  Podziękowania dla Leszka Maszczyka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Brynitzafluss - rewers pocztówki

  Pocztówka wysłana w 15.09.1942 roku wydana przez:

  Verlag "GRAPHOCHEMIE" A. Schinkovsky
  Kattowitz, Bismarcstrasse 3, Ruf 351-66


  Na odwrocie jest jeszcze sygnatura tej serii pocztówek i nazwa:
  DOMBROWA O.S. - Brynitzafluss
  18

  Awers.

  Podziękowania dla p. Przemysława Woźniaka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Brynitzafluss

  Pocztówka wysłana w 1942 roku wydana przez:

  Verlag "GRAPHOCHEMIE" A. Schinkovsky
  Kattowitz, Bismarcstrasse 3, Ruf 351-66


  Prawdopodobnie jakiś niedzielny lub świąteczny dzień nad Przemszą. W tle tłum mieszkańców: mężczyźni w marynarkach a dzieci ubrane zdecydowanie letnio. Ciekawe czy któraś z map precyzuje umiejscowienie tego mostu?

  Rewers.

  Podziękowania dla p. Przemysława Woźniaka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Uroczystości u Franciszkanów

  Pocztówka wysłana 11 lipca 1916 roku. Przy kościele pw. św. Antoniego z Padwy widać wielu wiernych. Ciekawe czy to jakieś święto czy msza niedzielna?

  Podziękowania dla p. Przemysława Woźniaka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Zombkowice - Russie

  Unikalna pocztówka z początków XX wieku przedstawiająca ząbkowicką hutę szkła. Ciekawe jaką techniką wykonane bazowe zdjęcie? Wykorzystano balon? Czy ktoś może pomóc w rozpoznaniu poszczególnych obiektów?

  Podziękowania dla p. Przemysława Woźniaka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Rewers pocztówki Zmigroda

  Rewers pocztówki - warto zwrócić na dwie charakterystyczne pieczęcie. Adresatką była:

  Wielmożna Pani
  Marya Hradecka
  w Bieczu
  via Stróże  - koło Gorlic
  Galicya

  Pocztówka sygnowana na odwrocie A.Z.B czyli Zmigrod (Żmigród) z Będzina. Czerwona pieczątka oznaczała akceptację cenzury: ZENSURIERT.

  Podziękowania dla p. Przemysława Woźniaka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Nie Paryż a Mortimer

  Na środku pocztówki: 4. października 1915/16. Kolejny biały kruk z kolekcji p. Przemysława Woźniaka. Górna grafika powstała na podstawie fotografii wykonanej przez braci Altman. Dolna została błędnie opisana jako kopalnia Paryż. W rzeczywistości była to kopalnia Mortimer z Zagórza.

  Pocztówka sygnowana na odwrocie A.Z.B czyli Zmigrod (Żmigród) z Będzina.  Rewers.

  Podziękowania dla p. Przemysława Woźniaka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • 10 lat kabaretu Rama

  Na koszulkach widoczny napis: 10 lat kabarek Rama. Który to może być rok?

  Podziękowania dla Rodziny śp. Włodzimierza Starościaka, która udostępniła jego kolekcję oraz dla Mai Szwedzińskiej za koordynację przekazania archiwum.

  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 .. 148