Dąbrowa Górnicza - stare pocztówki, fotografie, mapy, dokumenty

Wyszukiwaniew naszej bazie

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

2849elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Statystyki grafikw serwisie

Fotografia : 1985

Pocztówka : 442

Dokument : 114

Reklama : 101

Mapa : 70

Artykuł : 44

Inne : 34

Rycina : 32

Judaica : 12

Dawne - nowe : 8

Witaj na stronie o Dawnej Dąbrowie Górniczej

Zachęcam wszystkich do przesyłania historycznych zdjęć, reklam, artykułów i pozostałych archiwaliów. W kolejce na udostępnienie czekają jeszcze materiały udostępnione przez Muzeum Miejskia Sztygarka. W sumie ponad tysiąc zdjęć!
Ostatnio dodane

1 2 3 4 5 6 7 8 .. 143
 • 1935 - Nagus w Gołonogu

  Artykuł z "Polonii" nr 4012 z 12.12.1935.

  Nagus w domu noclegowym w Gołonogu.
       P. Icek Szpiro, kupiec z Miechowskiego, przybył do Będzina do swej siostry. Ponieważ siostry nie zastał w domu pozstanowił zaczekać do drugiego dnia. Będąc skąpym, żydek skorzystał z rady niejakiego Bolesława Dąbka i udał się do domu noclegowego w Gołonogu, gdzie przenocował bezpłatnie. Skąpstwo jednak drogo go kosztowało, bo w nocy "przyjaciel" Dąbek okradł go z garderoby zupełnie.
       Szpiro nago wybiegł na ulice krzycząc "gewałt, mordercy, rabuśniki!". Ukazanie się nagusa wywołało popłoch wśród kobiet, a ogólną wesołość mężczyzn. Dąbka skazał sąd na półtora roku więzienia.

  Więcej
 • 1935 - Smutna gwiazdka w Hucie Bankowej

  Artykuł z "Polonii" nr 4012 z 12.12.1935.

  Smutna gwiazdka robotników huty "Bankowej" w Dąbrowie.
       Na murach huty "Bankowej" w Dąbrowie dyrekcja wywiesiła ogłoszenie, zawiadamiające, że skutkiem braku zamówień część robotników szeregu oddziałów, jak mechanicznego, elektrycznego, akcesoryj, walcowni blachy itd. zostanie bezterminowo urlopowana.
       Zarządzenie to dotyczy ogółem 160 robotników. Równocześnie w całej hucie zostaje ograniczona praca do 14, a nawet 12 dni w miesiącu. Ogłoszenie to czytane przez zatroskanych o swój los robotników, wywarło na nich takie wrażenie, jak przeczytanie klepsydry lub nekrologu o śmierci najbliższego.
       Robotnicy huty będą mieć smutną gwiazdkę.

  Więcej
 • 1935 - Nadużycia w Hucie Bankowej

  Artykuł z "Polonii" nr 4015 z 15.12.1935:

  "Olbrzymie nadużycia w hucie Bankowej"
  Redaktor skazany na miesiąc aresztu.

  Przed kilkunastu miesiącami w "Expresie Zagłębia" ukazała się wiadomość o nadużyciach w Hucie Bankowej w Dąbrowie, która w całem Zagłębiu, a przedewszystkiem wśród sfer przemysłowych wywołała ogromne poruszenie Według "Expresu" skutkiem wykrytych nadużyć, zwolniono natychmiast jednego z dyrektorów huty, któremu polecono natychmiast opuścić granicę Polski. Dyrektor ten, miał rzekomo w ciągu 24 godzin wyjechać.  Z wiadomości podanej przez "Expres" wynikało, że nadużycia były natury politycznej, co rzeczywiście podniecało ciekawość.

  Zainteresowany dyrektor zaskarżył ówczesnego odpowiedzialnego redaktora "Expresu" p. Oskólskiego o oszczerstwo i zniesławienie, na skutek czego w sobotę odbyła się rozprawa. Red. Oskólski skazany został przez sąd na miesiąc aresztu i 100zł. grzywny, jednak kara na podstawie amnestji została mu darowana.

  Więcej
 • Delegacja z NRD w DEFUM - 7

  Strona 7/7 albumu: Delegacja z NRD w DEFUM

  Biurowiec Zakładów „DEFUM” 2) przy ul. Kościuszki 3 w Dąbrowie Górniczej
  - spotkanie w sali odpraw dyrekcyjnych
  od lewej :
  - przedstawiciel CHZ „METALEXPORT” 3) - NN
  - referuje I Sekretarz KZ POP PZPR 4) „DEFUM” inż. Ryszard Kryjak,
  - przedstawiciel delegacji NRD - NN
  - Dyrektor Naczelny „DEFUM” mgr inż. Bogdan Dziubiński

  1) NRD - Niemiecka Republika Demokratyczna
  2) DEFUM - Dąbrowska Fabryka Urządzeń Mechanicznych im. Stanisława Krzynówka
  w Dąbrowie Górniczej - w skrócie DFO - Dąbrowska Fabryka Obrabiarek
  3) CHZ „METALEXPORT” - Centrala Handlu Zagranicznego „METALEXPORT” z siedzibą w
  Warszawie
  4) KZ POP PZPR - Komitet Zakładowy

  Album w całości do pobrania tutaj.

  Podziękowania dla p. Janusza Dziubińskiego za wykonanie tytanicznej pracy oraz udostępnienie unikalnych informacji o DEFUM.

  Więcej
 • Delegacja z NRD w DEFUM - 6

  Strona 6/7 albumu: Delegacja z NRD w DEFUM

  Zakłady „DEFUM” 2) w Dąbrowie Górniczej
  - wizytacja hal produkcyjnych
  stoją od lewej :
  - pracownik „DEFUM” - NN
  - I Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR 3) tow.4) Józef Popczyk
  - przedstawicie delegacji NRD - NN

  1) NRD - Niemiecka Republika Demokratyczna
  2) DEFUM - Dąbrowska Fabryka Urządzeń Mechanicznych im. Stanisława Krzynówka
  w Dąbrowie Górniczej - w skrócie DFO - Dąbrowska Fabryka Obrabiarek
  3) Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dąbrowie Górniczej
  4) tow. - towarzysz - zwrot określający członków PZPR

  Album w całości do pobrania tutaj.

  Podziękowania dla p. Janusza Dziubińskiego za wykonanie tytanicznej pracy oraz udostępnienie unikalnych informacji o DEFUM.

  Więcej
 • Delegacja z NRD w DEFUM - 5

  Strona 5/7 albumu: Delegacja z NRD w DEFUM

  Zakłady „DEFUM” 2) w Dąbrowie Górniczej
  - wizytacja hal produkcyjnych
  stoją od lewej :
  - przedstawicie delegacji NRD - NN
  - przedstawicie delegacji NRD - NN
  - Dyrektor Naczelny „DEFUM” mgr inż. Bogdan Dziubiński

  1) NRD - Niemiecka Republika Demokratyczna
  2) DEFUM - Dąbrowska Fabryka Urządzeń Mechanicznych im. Stanisława Krzynówka
  W Dąbrowie Górniczej - w skrócie DFO - Dąbrowska Fabryka Obrabiarek

  Album w całości do pobrania tutaj.

  Podziękowania dla p. Janusza Dziubińskiego za wykonanie tytanicznej pracy oraz udostępnienie unikalnych informacji o DEFUM.

  Więcej
 • Delegacja z NRD w DEFUM - 4

  Strona 4/7 albumu: Delegacja z NRD w DEFUM

  Zakłady „DEFUM” 2) w Dąbrowie Górniczej
  - Hala P-1 Wydziału Obróbki Mechanicznej
  - wizytacja hal produkcyjnych
  stoją od lewej :
  - Dyrektor Naczelny „DEFUM” mgr inż. Bogdan Dziubiński
  - przedstawicie delegacji NRD - NN
  - przedstawicie delegacji NRD - NN
  - przedstawicie delegacji NRD - NN
  - Z- ca Dyrektora „DEFUM” d/s Produkcji - inż. Adolf Szarama
  - I Sekretarz KZ POP PZPR 3) „DEFUM” inż. Ryszard Kryjak

  1) NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna
  2) DEFUM - Dąbrowska Fabryka Urządzeń Mechanicznych im. Stanisława Krzynówka
  w Dąbrowie Górniczej - w skrócie DFO - Dąbrowska Fabryka Obrabiarek
  3) KZ POP PZPR - Komitet Zakładowy Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej
  Zjednoczonej Partii Robotniczej

  Album w całości do pobrania tutaj.

  Podziękowania dla p. Janusza Dziubińskiego za wykonanie tytanicznej pracy oraz udostępnienie unikalnych informacji o DEFUM.

  Więcej
 • Delegacja z NRD w DEFUM - 3

  Strona 3/7 albumu: Delegacja z NRD w DEFUM

  Zakłady „DEFUM” 2) w Dąbrowie Górniczej
  - wizytacja hal produkcyjnych
  stoją od lewej :
  - pracownik „DEFUM” - NN
  - Dyrektor Naczelny „DEFUM” mgr inż. Bogdan Dziubiński
  - mgr inż. Włodzimierz Lach
  - przedstawicie delegacji NRD - NN
  - I Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR 3) tow.4) Józef Popczyk

  1) NRD - Niemiecka Republika Demokratyczna
  2) DEFUM - Dąbrowska Fabryka Urządzeń Mechanicznych im. Stanisława Krzynówka
  w Dąbrowie Górniczej - w skrócie DFO - Dąbrowska Fabryka Obrabiarek
  3) Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dąbrowie Górniczej
  4) tow. - towarzysz - zwrot określający członków PZPR

  Album w całości do pobrania tutaj.

  Podziękowania dla p. Janusza Dziubińskiego za wykonanie tytanicznej pracy oraz udostępnienie unikalnych informacji o DEFUM.

  Więcej
 • Delegacja z NRD w DEFUM - 2

  Strona 2/7 albumu: Delegacja z NRD w DEFUM

  Biurowiec Zakładów „DEFUM” 2) przy ul. Kościuszki 3 w Dąbrowie Górniczej
  - sala ekspozycyjna
  - Dyrektor „DEFUM” Bogdan Dziubiński zapoznaje gości z nowymi metodami technologii produkcji
  stoją od lewej :
  - Dyrektor Naczelny „DEFUM” mgr inż. Bogdan Dziubiński
  - przedstawiciel delegacji NRD - NN
  - pracownica „DEFUM” - NN
  - I Sekretarz KZ POP PZPR 3) „DEFUM” inż. Ryszard Kryjak

  1) NRD - Niemiecka Republika Demokratyczna
  2) DEFUM - Dąbrowska Fabryka Urządzeń Mechanicznych im. Stanisława Krzynówka
  w Dąbrowie Górniczej - w skrócie DFO - Dąbrowska Fabryka Obrabiarek
  3) KZ POP PZPR - Komitet Zakładowy Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej
  Partii Robotniczej

  Album w całości do pobrania tutaj.

  Podziękowania dla p. Janusza Dziubińskiego za wykonanie tytanicznej pracy oraz udostępnienie unikalnych informacji o DEFUM.

  Więcej
 • Delegacja z NRD w DEFUM - 1

  Niezwykłe dane przesłał p. Janusz Dziubiński - wiele starannie przygotowanych i opisanych zdjęć, ujętych w poszczególne albumy tematyczne. Wszystkie związane z DEFUM - Dąbrowską Fabryką Urządzeń Mechanicznych im. Stanisława Krzynówka.

  Strona 1/7 albumu: Delegacja z NRD w DEFUM

  Biurowiec Zakładów „DEFUM” 2) przy ul. Kościuszki 3 w Dąbrowie Górniczej
  - sala ekspozycyjna
  - Dyrektor „DEFUM” Bogdan Dziubiński prezentuje gościom makietę zakładów
  stoją od lewej :
  - Sekretarz KW PZPR 3) w Katowicach - tow. 4) Hubert Gałeczka
  - przedstawiciel delegacji NRD - NN
  - przedstawiciel delegacji NRD - NN
  - Dyrektor Naczelny „DEFUM” mgr inż. Bogdan Dziubiński

  1) NRD - Niemiecka Republika Demokratyczna
  2) DEFUM - Dąbrowska Fabryka Urządzeń Mechanicznych im. Stanisława Krzynówka
  w Dąbrowie Górniczej - w skrócie DFO - Dąbrowska Fabryka Obrabiarek
  3) KW PZPR – Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej

  Album w całości do pobrania tutaj.

  Podziękowania dla p. Janusza Dziubińskiego za wykonanie tytanicznej pracy oraz udostępnienie unikalnych informacji o DEFUM.

  Więcej
 • 1917 - Apteka na ul. Szosowej

  Pocztówka podpisana: ul. Szosowa czyli współczesna ulica Sobieskiego. Wśród tekstu można wyróżnić w dolnej części nazwisko K. Grodzicki. Nad wejściem do pierwszej kamienicy po lewej stronie jest widoczna tablica z napisem APTEKA (po polsku i cyrylicą).  Za tym budynkiem była ówczesna ulica Klubowa (dzisiejsza 3 Maja).

  Podziękowania dla Artura Burdasza za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • 1977 - Przy ul. Wojska Polskiego

  Kamienica w tle, przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Królowej Jadwigi istnieje do dziś.

  Podziękowania dla Andrzeja Płatka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • 1975 - Okolice Merkurego

  Wg przesłanych informacji na fotografii są kamienice, które kiedyś stały w okolicach ronda przy Merkurym.

  Podziękowania dla Andrzeja Płatka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Warzywniak przy 3 Maja

  Za witryną warzywniaka widać wiele słoików. Sklepik ten był ulokowany przy skrzyżowaniu ulicy Sobieskiego i 3 Maja (po stronie Huty Bankowej). W tle widać fragment nie istniejącej już kamienicy, w której była apteka Grochowskiego.

  Podziękowania dla p. Małgorzaty Błaut za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • 2006 - Kino w basenie

  Niesamowite zdjęcie pozostałości basenu w parku Zielona. W tle widoczny baner z napisem:

  LETNIA AKADEMIA
  AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
  Sportowe Piekło

  Podziękowania dla Barta Plucinskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • 1875 - Legendarna lipa

  Rycina zatytułowana jako "Lipa z figurą we wsi Ujejsce (3108)", której autorem był Adrian Głębocki. Publikowana była w czasopiśmie Kłosy nr 534 z 23.09.1875.

  Lipa z figurą.
       Coraz rzadszem się staje to drzewo, tak ulubione w całym kraju przed pół wiekiem jeszcze, a od ludu naszego pewną nawet czcią otoczone. Lipa, w czasach przedchrześciańskich, należała do drzew świętych, pod nią odprawiały się sądy, i karano spaleniem przestępne dziewczęta. — Wieńcem lip otaczano najdawniejsze kościoły, czego ślady jeszcze widzimy: one zdobiły podwórza dworów szlachty, i najpiękniejsze w ogrodach stanowiły szpalery, z których brały posiłek liczne pszczół roje, z obszernych pasiek, troskliwie hodowanych.
       W starych lipach, zwykle lud umieszcza wizerunki święte, jak Chrystusa na krzyżu, albo Matkę Boską.
       W załączonej rycinie widzimy kilkowiekową Lipę, w której pniu wyżłobionym mieści się postać Boga-Rodzicy.
       Drzewo to z takiem godłem otoczone jest czcią głęboką, tu pobożni składają swoje modlitwy, a przez miesiąc Maj, poświęcony czci Najświętszej Maryi Panny, cała wieś się zbiera na modlitwę i śpiewy wieczorne.
       Podobną lipę przedstawia nam Adam Pług w swojej powieści Bakałarze, i poświęca jej obszerny, a pełen rzewności, zajmujący ustęp.

  R.

  Więcej
 • Jan Wróblewski w parku

  W tle widać budowę pawilonu Merkury. Blok skrajnie po prawej stronie to budynek przy ul. Adamieckiego 1, w centrum zdjęcia - ul. Adamieckiego 11.

  Podziękowanie dla Daniela Wróblewskiego za udostępnienie prywatnego archiwum oraz dla Mariusza Kozieła i Grzegorza Kraszewskiego za rozpoznanie obiektów.

  Więcej
 • Widok z ulicy Dąbskiego

  W tle, po prawej stronie, bloki ul. 27 stycznia (dawna nazwa) nr 147 i 149. Nieco w lewej strony widać kominy Huty Bankowej oraz szczyt wieży wodnej.

  Podziękowanie dla Daniela Wróblewskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Ulica Ludowa - budowa

  Wczesne lata '80te i wszędzie, gdzie tylko sięgniemy wzrokiem, "buduje się".

  Podziękowanie dla Daniela Wróblewskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • 2001 - Mydlice - dekoracja

  Pismo BikeBoard zostało założone w 1996 więc wyścig kolarski i dekoracja musiały odbyć się minimum w tym roku. W połowie lat 90 odbywał się kilkukrotnie wyścig kolarski na terenie miasta - "Cztery asy FIATA". Czyżby to była jedna z jego odsłon?

  Z kolei Łukasz Zwoliński wspomina:
  "...zdjęcie przedstawia dekorację Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym  [...]. Co do samego wyścigu, to w Dąbrowie na Mydlicach na ulicy Ludowej był zlokalizowany start i meta (i później dekoracja zwycięzców) jazdy indywidualnej na czas, a trasa wiodła z Mydlic, obok Sztygarki potem na trasę E94 w stronę Sławkowa, potem nawrót i tą samą trasą na Mydlice. Wyścig ze startu wspólnego był następnego dnia, wyścig startował spod urzędu miejskiego w Sosnowcu. "

  15.06.2014 Łukasz Zwoliński przysłał kolejną informację, która rozwiewa wszystkie wątpliwości:
  "Jestem pewny, że to są te mistrzostwa polski w jeździe indywidualnej na czas, bo pamiętam dobrze to podium, a oprócz tego na pierwszym miejscu podium stoi Piotr Przydział  ubrany w "świeżą" koszulkę mistrza polski.  Udało mi się nawet znaleźć dokładną datę wyścigu: 28/06/2001".

  Podziękowania dla p. Michała Borchmanna za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 .. 143